TEATRE PER
A INFANTS

Teatre per a nens i nenes de l’Aula té per objectiu que els infants participin en un procés creatiu permanent que permeti adquirir coneixements que els ajudin a desenvolupar la seva capacitat creativa i inventiva.

Al mateix temps que s’enforteix el treball en equip, promou la confiança i desenvolupa la participació. Mitjançant el llenguatge teatral, els infants aprenen més de si mateixos i dels altres, a la vegada que gaudeixen i es diverteixen.

El Teatre per a nens i nenes està dividit en tres cicles diferents, segons l’edat. Cada cicle consta de diferents grups d’acord amb l’any de naixement.


MATRICULACIÓ

La matriculació es realitzarà telemàticament en l’apartat de Matrícula d’aquesta web.

BONIFICACIONS

  • Les persones membres de famílies nombroses i de famílies monoparentals tenen una bonificació del 50%, que augmentarà al 75% si són de categoria especial.
  • Per poder sol·licitar bonificacions es necessari que l’alumne estigui empadronat a Lleida en el mateix domicili del pare o mare o tutor/a legal.
  • L’alumnat i/o famílies haurà d’estar al corrent de pagament de tarifes i no tenir cap deute amb l’Ajuntament.

Per poder accedir a les bonificacions caldrà primer realitzar el pagament íntegre de la matrícula i un cop certificada la bonificació es procedirà a fer el retorn econòmic de la part corresponent. Podeu enviar el document d’acceptació de la sol·licitud de bonificació a info@aulateatre.com
A continuació trobareu l’enllaç a la web de La Paeria on podreu realitzar la sol·licitud de les bonificacions:

https://tramits.paeria.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=50&IdTramit=2029


1r CICLE
(de P3 a P5)ELIS

Any de naixement: 2019
Horari:
diluns de 17.30 h a 19.00 h

BUFONS

Any de naixement: 2018
Horari:
dimarts de 17.30 h a 19.00 h

OTS

Any de naixement: 2017
Horari:
dilluns de 17.30 h a 19.00 h

nens-nenes

2n CICLE
(1r i 2n de primària)TRAPELLES

Any de naixement: 2016
Horari:
dimarts de 17.30 h a 19.00 h
dimecres de 17.30 h a 19.00 h

GAGS

Any de naixement: 2015
Horari:
dimecres de 17.30 h a 19.00 h
dijous de 17.30 h a 19.00 h


nens-nenes

3r CICLE
(de 3r a 6è de primària)


FLIPS

Any de naixement: 2014-2013
Horari:
dilluns de 17.30 h a 19.00 h
dimarts de 17.30 h a 19.00 h
dimecres de 17.30 h a 19.00 h
dijous de 17.30 h a 19.00 h
divendres de 17.30 h a 19.00 h

YORICKS

Any de naixement: 2012-2011
Horari:
dimarts i dijous de 17.30 h a 19.00 h
dilluns de 17.30 h a 19.00 h
divendres de 17.30 h a 19.00 h

nens-nenes

 
 

PRESENTACIONS OBERTES

Durant el curs es realitzaran diferents presentacions i classes obertes en els diferents grups. Les activitats obertes que es realitzen són:

 

CLASSES OBERTES

Amb els més petits de l’Aula es realitzen classes obertes a meitat de curs on els pares i mares poden assistir i veure el funcionament i les activitats que es fan a dins de l’aula.

PRESENTACIONS

Durant el curs els diferents grups faran presentacions obertes on podran anar familiars i amics a veure’ls al Teatre Municipal de l’Escorxador.

 


PROFESSORAT