TEATRE PER
A NENS I NENES

Teatre per a nens i nenes de l’Aula té per objectiu que els infants participin en un procés creatiu permanent que permeti adquirir coneixements que els ajudin a desenvolupar la seva capacitat creativa i inventiva.

Al mateix temps que s’enforteix el treball en equip, promou la confiança i desenvolupa la participació. Mitjançant el llenguatge teatral, els infants aprenen més de si mateixos i dels altres, a la vegada que gaudeixen i es diverteixen.

El Teatre per a nens i nenes està dividit en tres cicles diferents, segons l’edat. Cada cicle consta de diferents grups d’acord amb l’any de naixement.


MATRICULACIÓ

El període de matriculació a teatre per a nens i nenes per al curs 2020/21 es realitzarà durant el mes de juliol i setembre de forma telemàtica a la web MATRICULA’T AQUÍ

  • Del dimecres 8 al dimecres 15 de juliol s’obrirà la matriculació per a l’alumnat de l’Aula del curs passat 2019/20.
  • A partir de divendres 17 de juliol i fins exhaurir places, s’obrirà la matriculació a tot aquell alumnat que no ha fet el curs 2019/20

Nens i nenes nascuts el 2017 (Elis P3): a partir del 17 de juliol de 2020

 

BONIFICACIONS

  • Les persones membres de famílies nombroses i de famílies monoparentals tenen una bonificació del 50%, que augmentarà al 75% si són de categoria especial.
  • Per poder sol·licitar bonificacions es necessari que l’alumne estigui empadronat a Lleida en el mateix domicili del pare o mare o tutor/a legal.
  • L’alumnat i/o famílies haurà d’estar al corrent de pagament de tarifes i no tenir cap deute amb l’Ajuntament.

Per poder accedir a les bonificacions caldrà primer realitzar el pagament íntegre de la matrícula i un cop certificada la bonificació es procedirà a fer el retorn econòmic de la part corresponent. Podeu enviar el document d’acceptació de la sol·licitud de bonificació a info@aulateatre.com
A continuació trobareu l’enllaç a la web de La Paeria on podreu realitzar la sol·licitud de les bonificacions:

https://tramits.paeria.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=50&IdTramit=2029


1r CICLE
(de P3 a P5)ELIS

Any de naixement: 2017
Horari:
diluns de 17.30 h a 19.00 h

BUFONS

Any de naixement: 2016
Horari:
dimarts de 17.30 h a 19.00 h
dimecres de 17.30 h a 19.00 h

OTS

Any de naixement: 2015
Horari:
dimarts de 17.30 h a 19.00 h
dimecres de 17.30 h a 19.00 h

nens-nenes

2n CICLE
(1r i 2n de primària)TRAPELLES

Any de naixement: 2014
Horari:
dimecres de 17.30 h a 19.00 h
dijous de 17.30 h a 19.00 h

GAGS

Any de naixement: 2013
Horari:
dimecres de 17.30 h a 19.00 h
dijous de 17.30 h a 19.00 h


nens-nenes

3r CICLE
(de 3r a 6è de primària)


FLIPS

Any de naixement: 2011-2012
Horari:
dilluns de 17.30 h a 19.00 h
dimarts i dijous de 17.30 h a 19.00 h
dijous de 17.30 h a 19.00 h
divendres de 17.30 h a 19.00 h

YORICKS

Any de naixement: 2009-2010
Horari:
dimarts i dijous de 17.30 h a 19.00 h
dilluns de 17.30 h a 19.00 h
divendres de 17.30 h a 19.00 h

nens-nenes

GRUPS DE DISSABTE


nens-nenes

PRESENTACIONS OBERTES

Durant el curs es realitzaran diferents presentacions i classes obertes en els diferents grups. Les activitats obertes que es realitzen són:


CLASSES OBERTES

Amb els més petits de l’Aula es realitzen classes obertes a meitat de curs on els pares i mares poden assistir i veure el funcionament i les activitats que es fan a dins de l’aula.

CAVALL FORT

Participacions al Cicle de Teatre Cavall Fort organitzat per Òmnium Cultural. L’Aula hi participa amb una producció pròpia realitzada per diferents grups de teatre per a nens i nenes.

PRESENTACIONS
AL TEATRE DE L’ESCORXADOR

Durant el curs els diferents grups faran presentacions obertes on podran anar familiars i amics a veure’ls al teatre de l’Escorxador.PROFESSORAT