TEATRE PER
A NENS I NENES

Teatre per a nens i nenes de l’Aula té per objectiu que els infants participin en un procés creatiu permanent que permeti adquirir coneixements que els ajudin a desenvolupar la seva capacitat creativa i inventiva.

Al mateix temps que s’enforteix el treball en equip, promou la confiança i desenvolupa la participació. Mitjançant el llenguatge teatral, els infants aprenen més de si mateixos i dels altres, a la vegada que gaudeixen i es diverteixen.

El Teatre per a nens i nenes està dividit en tres cicles diferents, segons l’edat. Cada cicle consta de diferents grups d’acord amb l’any de naixement.


MATRICULACIÓ

El període de matrícula a teatre per a nens i nenes es realitza durant el mes de maig i juny:

 • Alumnes de l’Aula del curs 2018-2019: del 27 al 31 de maig de 2019
 • Places vacants nous alumnes:
  – Nens i nenes nascuts el 2016: del 3 al 7 de juny de 2019. Grup d’elis (p3- 3 anys)
  –  Resta de grups nascuts de 2008 a 2015:  del 4 al 7 de juny de 2019

  Si queden places vacants la matrícula romandrà oberta durant els mesos de juny i setembre.

  Horari de matriculació de dilluns a divendres de 09.00 h a 14:00 h i de 17:00 h a 20.30 h.

Més informació

 Bonificacions:

 • Les persones membres de famílies nombroses i de famílies monoparentals tenen una bonificació del 50%, que augmentarà al 75% si són de categoria especial.
 • Per poder sol·licitar bonificacions es necessari que l’alumne estigui empadronat a Lleida en el mateix domicili del pare o mare o tutor/a legal.
 • L’alumnat i/o famílies haurà d’estar al corrent de pagament de tarifes i no tenir cap deute amb l’Ajuntament.
  Informació de les bonificacions
  Sol·licitud

1r CICLE
(de P3 a P5)ELIS

Any de naixement: 2015
Horari:
diluns de 17.30 h a 19.00 h

BUFONS

Any de naixement: 2014
Horari:
dimarts de 17.30 h a 19.00 h
dimecres de 17.30 h a 19.00 h

OTS

Any de naixement: 2013
Horari:
dimarts de 17.30 h a 19.00 h
dimecres de 17.30 h a 19.00 h

nens-nenes

2n CICLE
(1r i 2n de primària)TRAPELLES

Any de naixement: 2012
Horari:
dimecres de 17.30 h a 19.00 h
divendres de 17.30 h a 19.00 h

GAGS

Any de naixement: 2011
Horari:
dimecres de 17.30 h a 19.00 h
dijous de 17.30 h a 19.00 h


nens-nenes

3r CICLE
(de 3r a 6è de primària)


FLIPS

Any de naixement: 2009-2010
Horari:
dilluns de 17.30 h a 19.00 h
dimarts i dijous de 17.30 h a 19.00 h
dimarts de 17.30 h a 19.00 h
dijous de 17.30 h a 19.00 h
divendres de 17.30 h a 19.00 h

YORICKS

Any de naixement: 2007-2008
Horari:
dilluns i dimecres de 17.30 h a 19.00 h
dilluns de 17.30 h a 19.00 h
divendres de 17.30 h a 19.00 h

nens-nenes

GRUPS DE DISSABTE


GLUPS

Any de naixement: 2007-2008-2009-2010-2011
Horari: dissabtes de 10.00 h a 12.00 h

nens-nenes

PRESENTACIONS OBERTES

Durant el curs es realitzaran diferents presentacions i classes obertes en els diferents grups. Les activitats obertes que es realitzen són:


CLASSES OBERTES

Amb els més petits de l’Aula es realitzen classes obertes a meitat de curs on els pares i mares poden assistir i veure el funcionament i les activitats que es fan a dins de l’aula.

CAVALL FORT

Participacions al Cicle de Teatre Cavall Fort organitzat per Òmnium Cultural. L’Aula hi participa amb una producció pròpia realitzada per diferents grups de teatre per a nens i nenes.

PRESENTACIONS
AL TEATRE DE L’ESCORXADOR

Durant el curs els diferents grups faran presentacions obertes on podran anar familiars i amics a veure’ls al teatre de l’Escorxador.PROFESSORAT