Crèdits de síntesi

L’Aula ofereix l’oportunitat als centres educatius d’educació secundària de poder realitzar un crèdit de síntesi on el teatre en sigui l’eix transversal. Aquest crèdit de síntesi es fonamenta en dotar l’alumnat d’eines teatrals per a la creació d’un espectacle que es presenta al final del procés. A més a més, aquestes eines permeten aportar valors que ajuden a l’alumnat a esdevenir persones capaces d’intervenir activament i de manera crítica en la societat i desenvolupar els coneixements, capacitats, habilitats i actituds necessàries per assolir un creixement personal.

Entre els diferents grups del centre educatiu es realitzarà la creació d’un espectacle conjunt. Cada subgrup representarà una part, passatge o acte de l’obra final.

Image

Aquesta activitat s'adreça als Instituts de secundària. Els continguts s’adaptaran depenent de l’edat.

El crèdit consta de 25h distribuïdes en quatre o cinc dies lectius, en horari de 09.00h a 14.00h. El darrer dia a la tarda es representa l’espectacle al Teatre Municipal de l’Escorxador.

PREU 40€ / alumne

Image

Objectius

 • Comprendre la importància de respectar-se els uns als altres i d’acceptar-se tal com són.
 • Posar en pràctica les competències comunicatives lingüístiques a través del treball del text teatral i la seva correcta lectura: tenir en compte l’entonació, les pauses dramàtiques, el ritme o la intensitat, entre d’altres.
 • Treballar la iniciativa personal a través de la creació de personatges a partir de consignes mínimes; tan a nivell corporal com oral.
 • Entendre i fer ús de les tècniques d’improvisació com a eina creativa.
 • Tenir clar que el treball en equip és la clau de l’èxit.
 • Aconseguir un coneixement, el més exhaustiu possible, sobre la peça que treballem en comú.
 • Formar joves en la cultura teatral i introduir-los dins aquest món, a través del qual poden donar resposta a moltes inquietuds personals i adquirir capacitat d’anàlisi.

Activitats extraescolars

Des de l’Aula pensem que el teatre és una eina educativa sense límits, gràcies a la gran amplitud d’aspectes que es treballen. Per això mateix pensem que és importantíssim que nens i joves tinguin l’oportunitat des de ben petits de començar a treballar aquesta disciplina artística.

Els Tallers de Teatre tenen l’objectiu d’estimular el joc col·lectiu i la creativitat personal. El joc teatral, com tots els jocs, té les seves regles marcades i és a partir d’aquestes que la creativitat teatral pot prendre forma.

L´Aula de Teatre us ofereix aquesta activitat al llarg de tot el curs escolar, als propis centres educatius. El professorat que imparteix les sessions forma part del claustre pedagògic de l´Aula i les classes compten amb un seguiment per part dels coordinadors del nostre centre. El servei es completa amb cessió puntual de material per portar a terme els tallers, com poden ser escenografies, vestuari o maquillatge.

Image

Aquesta activitat s'adreça a escoles, instituts i centres educatius de la ciutat de Lleida, amb alumnes des dels 3 fins als 18 anys.

El calendari de l'activitat és d’octubre a maig. Horari a concretar amb cada centre. Les classes es realitzaran a les instal·lacions dels propis centres educatius i la funció final tindrà lloc al Teatre Municipal de l’Escorxador.

Image

Beneficis del teatre

 • Adquirir coneixement sobre el propi cos i la pròpia veu.
 • Tenir l’oportunitat de jugar i experimentar de manera conscient amb l’esquema corporal i oral.
 • Aprendre a transmetre al públic una sensació, crear un personatge o jugar amb l’emoció.
 • Facilitar la socialització i la responsabilitat (ja que el teatre és un treball en equip on cadascú té un rol, paper, o responsabilitat que ha d’assumir dins del grup).
 • Superar pors i vergonyes afavorint la naturalitat.
Image