Documentació

Documents oficials de l’Aula Municipal de Teatre de Lleida
i altres documents d’interès per a l’alumnat i les famílies de l’escola.

Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius (per a alumnes menors de 18 anys).

Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació infantil.

Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació primària.

Declaració responsable d’alumnes majors de 18 anys (batxillerat i altres ensenyaments).

Inscripció al CFGS en tècniques d'actuació Teatral. Curs 2021 - 2022

Inscripció al les proves d'accés al CFGS en Tècniques d'actuació Teatral. Curs 2021 - 2022

Normativa de retorn de l'import de la matrícula

Normes de funcionament dels cursos
de Teatre per a Joves

Normes de funcionament dels cursos
de Teatre per a nens i nenes

Informació d'assistència mèdica a l'aula.

Protocol Covid-19

Protocol de prevenció i actuació
en cas d'abusos sexuals

Protocol d'actuació general
en cas d'abusos sexuals

Protocol intern d'actuació general
en cas d'abusos sexuals

APP CO-RESOL per lluïtar contra l'assetjament