Documentació

Documents oficials de l’Aula Municipal de Teatre de Lleida
i altres documents d’interès per a l’alumnat i les famílies de l’escola.

Projecte Educatiu de Centre de L’Aula Municipal de Teatre de Lleida

Programació General Anual de l'Aula Municipal de Teatre de Lleida 2020-21

Pla d’organització definitiu per al curs 2021-2022 del CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral de l’Aula Municipal de Teatre de Lleida

Pla anual de centre curs 2021-22 del CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral de l’Aula Municipal de Teatre de Lleida

Programació General anual de Centre 2021-22 del CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral de l’Aula Municipal de Teatre de Lleida

Protocol de prevenció i actuació
en cas d'abusos sexuals de l'Aula Municipal de Teatre de Lleida

Protocol d'actuació general
en cas d'abusos sexuals de l'Ajuntament de Lleida

Protocol intern d'actuació general
en cas d'abusos sexuals de l'Ajuntament de Lleida

Informació APP CO-RESOL per lluïtar contra l'assetjament

Normes de funcionament dels cursos
de Teatre per a infants

Normes de funcionament dels cursos
de Teatre per a Joves

Normativa de retorns econòmics

Informació d'assistència mèdica a l'aula.

Autorització de sortida de l'alumnat sense adult.

Autorització de drets d'imatge, xarxes socials i aplicacions mòbils.

Tutorial GWIDO per a professorat del CFGS en Tècniques d'Actuació Teatral