TEATRE PER A JOVES

Teatre per a joves busca que els adolescents visquin l’experiència del teatre des de totes les vessants possibles, endinsant-se en el treball de text, cos, veu i gest a través de la posada en escena. Un treball que prima la creativitat envoltat de gent de la seva mateixa edat i amb un equip de professors especialistes en la creació amb joves.

Teatre per a joves està dividit en quatre nivells, i cada nivell treballa aspectes teatrals diferents per tal que al final del recorregut els alumnes hagin pogut adquirir la major experiència possible.


MATRICULACIÓ


El període de matriculació a teatre per a joves per al curs 2020/21 serà durant el mes de juliol i setembre de forma telemàtica. MATRICULA’T AQUÍ

Les inscripcions s’atendran per ordre de sol·licitud.

A partir de divendres 17 de juliol de 2020 i fins al 30 de juliol. Al setembre es tornaran a obrir les matriculacions.
Podeu consultar en aquest enllaç els grups i horaris de Teatre per a Joves 2020/21

BONIFICACIONS

 • Les persones membres de famílies nombroses i de famílies monoparentals tenen una bonificació del 50%, que augmentarà al 75% si són de categoria especial.
 • Per poder sol·licitar bonificacions es necessari que l’alumne estigui empadronat a Lleida en el mateix domicili del pare o mare o tutor/a legal.
 • L’alumnat i/o famílies haurà d’estar al corrent de pagament de tarifes i no tenir cap deute amb l’Ajuntament.

Per poder accedir a les bonificacions caldrà primer realitzar el pagament íntegre de la matrícula i un cop certificada la bonificació es procedirà a fer el retorn econòmic de la part corresponent. Podeu enviar el document d’acceptació de la sol·licitud de bonificació a info@aulateatre.com
A continuació trobareu l’enllaç a la web de La Paeria on podreu realitzar la sol·licitud de les bonificacions:

https://tramits.paeria.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=50&IdTramit=2029


DESCOBREIXEdat: 12 i 13 anys
Horari:
dilluns i dimecres de 19.15 h a 21.15 h
dimarts i dijous de 16.00h a 17.30 h*

*Es faran intensius en dies festius o caps de setmana


EXPERIMENTAEdat: 14 i 15 anys
Horari:
dimarts i dijous de 19.15 h a 21.15 h
dimecres i divendres de 16.00 h a 17.30 h*

*Es faran intensius en dies festius o caps de setmana


CREAEdat: 16 i 17 anys
Horari:
dilluns i dimecres de 19.15 h a 21.15 h
(anual)
dimarts i dijous de 19.15 h a 21.15 h
(anual/quadrimestral)
dimecres i divendres de 16.00 h a 17.30h
(anual)


TALLERS D’INTERPRETACIÓ PER A JOVES


Tallers d’Interpretació per a Joves, vol oferir un lloc a tots aquells nois i noies que acaben el seu recorregut dins de teatre per a joves, però que no volen fer el salt a la professionalització del cicle formatiu ni volen encara passar a tallers d’adults.

Tallers d’Interpretació per a Joves segueix l’estela de teatre per a joves pel que fa a l’organització: dos quadrimestres on es treballarà de manera intensiva un taller que s’acabarà representant davant el públic. Però es diferència dels tres primers nivells ja que en aquest cas els tallers queden supeditats al criteri del professor/a que decidirà, atenent les necessitats del grup, quin és el taller més adequat a les condicions dels alumnes.

D’alguna manera, el funcionament de Tallers d’Interpretació per a Joves, és més semblant al dels tallers de teatre per adults i per tant, els alumnes són tractats com a tals, entenent que la responsabilitat absoluta de la seva implicació i el seu compromís depèn totalment d’ ells mateixos i amb les mateixes exigències que s’esperaria en un taller per a adults. Per aquest motiu, l’oferta de tallers d’interpretació per aquest nivell es troba inclosa dins l’oferta educativa per adults.

GRUPS

Edat: Dels 18 als 25 anys
Horari:
dimarts de 19.00 h a 22.00 h


TAR (Taller d’Alt Rendiment)


TAR obre una nova línia on es vol donar als alumnes la possibilitat d’ampliar els seus recursos tècnics com a futurs actors i actrius.


El curs va orientat a oferir tot un seguit de tècniques que ajudin a treballar d’una manera més específica i profunda alguns aspectes fonamentals per als actors i actrius. Aquest primer curs està centrat en dos eixos bàsics com són la veu i el cos.

Cos:

 • Reconeixement del propi cos
 • Ser capaç d’adaptar el cos per a la dansa
 • Utilitzar la respiració per la dansa i el moviment
 • Reconéixer les diferents possibilitats d’utilització d’espai
 • Reconéixer diferents qualitats de moviment

Veu:

 • Reconeixement de la propia veu
 • Ser capaç de projectar la veu
 • Aconseguir un bon domini de la respiració
 • Millorar la dicció
 • Reconéixer les propies tensions corporals, per alliberar la respiració i tenir així la veu lliure.

Cos:

 • Descoberta del propi cos i el moviment
 • Treball de la respiració en el moviment
 • Treball del ritme
 • Qualitats de moviment
 • L’espai en el moviment

Veu:

 • Reconeixement de la propia veu
 • Treball de la respiració: la respiració efectiva per emetre so (transvers i obertura de costelles)
 • Treball articulatori
 • Ritme i tonalitat
 • La veu en l’espai


PROFESSORAT