TEATRE PER A JOVES

Teatre per a joves busca que els adolescents visquin l’experiència del teatre des de totes les vessants possibles, endinsant-se en el treball de text, cos, veu i gest a través de la posada en escena. Un treball que prima la creativitat envoltat de gent de la seva mateixa edat i amb un equip de professors especialistes en la creació amb joves.

Teatre per a joves està dividit en quatre nivells, i cada nivell treballa aspectes teatrals diferents per tal que al final del recorregut els alumnes hagin pogut adquirir la major experiència possible.
Díptic Teatre per a Joves


MATRICULACIÓ


La preinscripció es realitzarà en dos períodes.

Del 21 de juny al 2 de juliol, PREINSCRIPCIÓ de nenes, nens i joves que han estat alumnat de l’Aula durant el Curs 2020/21 (alumnat actual)

 • Durant aquest període de preinscripció caldrà que poseu el codi que us hem enviat per correu electrònic. Sinó l’heu rebut, ens ho feu saber trucant al 973268318 i us el proporcionarem.

A partir del 5 de juliol i fins a exhaurir places, PREINSCRIPCIÓ de nenes, nens i joves que no han estat alumnat de l’Aula durant el Curs 2020/21 (alumnat nou)

Us informarem de com i quan podreu formalitzar el pagament i la corresponent matriculació als cursos als quals ja haureu preinscrit a les vostres filles i fills. Preveiem que això serà, possiblement, a tot tardar, al mes de setembre de 2021 i també a través de la web de l’Aula. 
Preinscripció a Teatre per a Joves fent click aquí


DESCOBREIXEdat: 12 i 13 anys
Horari:
dilluns i dimecres de 19.30 h a 21 h
dimarts i dijous de 16.00h a 17.30 h*


EXPERIMENTAEdat: 14 i 15 anys
Horari:
dimarts i dijous de 16 h a 17.30 h
dimarts i dijous de 19.30 h a 21 h
dimecres i divendres de 16 h a 17.30 h


CREAEdat: 16 i 17 anys
Horari:
dimarts i dijous de 19.30 h a 21 h
dimecres i divendres de 16.00 h a 17.30h


TALLERS D’INTERPRETACIÓ PER A JOVES


Tallers d’Interpretació per a Joves, vol oferir un lloc a tots aquells nois i noies que acaben el seu recorregut dins de teatre per a joves, però que no volen fer el salt a la professionalització del cicle formatiu ni volen encara passar a tallers d’adults.

Tallers d’Interpretació per a Joves segueix l’estela de teatre per a joves pel que fa a l’organització: dos quadrimestres on es treballarà de manera intensiva un taller que s’acabarà representant davant el públic. Però es diferència dels tres primers nivells ja que en aquest cas els tallers queden supeditats al criteri del professor/a que decidirà, atenent les necessitats del grup, quin és el taller més adequat a les condicions dels alumnes.

D’alguna manera, el funcionament de Tallers d’Interpretació per a Joves, és més semblant al dels tallers de teatre per adults i per tant, els alumnes són tractats com a tals, entenent que la responsabilitat absoluta de la seva implicació i el seu compromís depèn totalment d’ ells mateixos i amb les mateixes exigències que s’esperaria en un taller per a adults. Per aquest motiu, l’oferta de tallers d’interpretació per aquest nivell es troba inclosa dins l’oferta educativa per adults.

GRUPS

Edat: Dels 18 als 25 anys
Horari:
dimarts de 19.00 h a 22.00 h


TAR (Taller d’Alt Rendiment)


TAR obre una nova línia on es vol donar als alumnes la possibilitat d’ampliar els seus recursos tècnics com a futurs actors i actrius.


El curs va orientat a oferir tot un seguit de tècniques que ajudin a treballar d’una manera més específica i profunda alguns aspectes fonamentals per als actors i actrius. Aquest primer curs està centrat en dos eixos bàsics com són la veu i el cos.

Cos:

 • Reconeixement del propi cos
 • Ser capaç d’adaptar el cos per a la dansa
 • Utilitzar la respiració per la dansa i el moviment
 • Reconéixer les diferents possibilitats d’utilització d’espai
 • Reconéixer diferents qualitats de moviment

Veu:

 • Reconeixement de la propia veu
 • Ser capaç de projectar la veu
 • Aconseguir un bon domini de la respiració
 • Millorar la dicció
 • Reconéixer les propies tensions corporals, per alliberar la respiració i tenir així la veu lliure.

Cos:

 • Descoberta del propi cos i el moviment
 • Treball de la respiració en el moviment
 • Treball del ritme
 • Qualitats de moviment
 • L’espai en el moviment

Veu:

 • Reconeixement de la propia veu
 • Treball de la respiració: la respiració efectiva per emetre so (transvers i obertura de costelles)
 • Treball articulatori
 • Ritme i tonalitat
 • La veu en l’espai


PROFESSORAT