Des del 1981 l’Aula Municipal de Teatre de Lleida és el centre d’ensenyament teatral de la ciutat on es combina la formació tant des d’una vessant lúdica com professional. L’Aula és única: ofereix ensenyaments teatrals des dels 3 anys fins a l’edat adulta i aposta per l’excel·lència, la passió, el talent i la imaginació creant un espai adequat per a l’experimentació, la creació i el desenvolupament integral de la persona.

 

MISSIÓ

L’Aula Municipal de Teatre de Lleida ha de ser una institució destinada a l’ensenyament del teatre fent viable el binomi entre aquells que volen gaudir del teatre per plaer i aquells que tenen una vessant professionalitzadora.


VISIÓ

Esdevenir un referent en la pedagogia teatral des de les primeres etapes de l’aprenentatge.

VALORS

Professionals competents
Posar al servei dels ciutadans de Lleida els coneixements, l’experiència, la competència, la professionalitat, el rigor, el treball en equip, la generositat dels nostres professionals per aconseguir objectius comuns.

 

Compromís ètic i social
Compromís amb els ciutadans i els professionals, sent sensible a les necessitats de l’entorn, ja siguin socials o personals, amb un alt sentiment de fidelitat i pertinença a la institució.

 

Priorització de la diversió i el creixement personal dels nostres alumnes
L’Aula Municipal de Teatre de Lleida vol ser un lloc on la gent s’ho passi bé, es diverteixi, conegui gent i sigui feliç. Però al mateix temps a través de les Arts Escèniques vol contribuir al creixement personal dels nostres alumnes potenciant valors com la dedicació, la superació, el compromís i el desenvolupament.


Creiem que a través dels diferents tallers es poden aprendre habilitats altament necessàries per la vida com pot ser desenvolupar habilitats comunicatives, ser capaç de buscar solucions a problemes de manera creativa o saber escoltar i treballar en equip.

Millora continua i innovació
Continuar treballant en l’elaboració d’una metodologia pedagògica pròpia de l’Aula la qual ha sabut trobar l’equilibri entre la pedagogia i la creació artística. Promoure la creativitat i l’experimentació, ja que considerem que els avenços en l’aprenentatge i la millora s’aconsegueixen en les institucions que s’han arriscat a trencar els esquemes preestablerts.

Protecció de l’alumnat i de l’equip professional

El 25 de febrer de 2020 l’Aula Municipal de Teatre de Lleida i l’Ajuntament de Lleida presentaven oficialment el seu Protocol de Prevenció i Actuació en Cas d’Abusos Sexuals.

Per a la seva creació, l’equip professional de l’Aula ha comptat amb l’assessorament directe i constant de diferents persones i institucions especialistes en diferents camps, que han permès la redacció d’un document que té com a objectiu establir les pautes d’actuació per a la prevenció i la detecció de les possibles situacions d’abusos sexuals que es puguin donar a l’escola de teatre, i defineix el circuit d’actuació en els casos en què sigui necessari intervenir.

 

OBJECTIUS


  • Crear un model pedagògic que promogui la formació actoral tant des d’una vessant lúdica com des de la vessant professionalitzadora

  • Fomentar la sensibilització artística dels alumnes

  • Contribuir al desenvolupament integral de la persona a través de la promoció i creació de valors vinculats als de la pròpia institució

  • Formar a professionals de les arts escèniques

  • Propiciar un debat sobre la inclusió del teatre dins de l’educació reglada o formal al nostre país

 

EQUIP