Condicions generals de venda

Li convidem a revisar les condicions generals de contractació que regulen l'oferta i la compra de cursos de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL AULA DE TEATRE DE LLEIDA a través de la botiga en línia inclosa en aquest lloc web https://aulateatre.com/

En sol·licitar l'adquisició d'un producte i/o servei a través d'aquest lloc web l'Usuari queda vinculat a aquestes Condicions.

DISPOSICIONS PRELIMINARS

Les presents condicions de contractació són aplicables per a totes les ventes de cursos de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL AULA DE TEATRE DE LLEIDA, que hagin estat realitzades a través del lloc web https://aulateatre.com/ (d'ara endavant “lloc web”).

En realitzar una comanda, vostè ens garanteix que és major de 18 anys i que té capacitat legal per a cursar contractes vinculants.

Ens reservem el dret de poder anul·lar comandes fraudulentes, falses o especulatives així com aquells que hagin estat sol·licitades per algun alumne amb el qual pugui existir alguna diferència/controvèrsia en matrícules anteriors, o quan existeixin dubtes raonables que ens puguin fer pensar que s’està duent a terme alguna activitat delictiva.

Podem actualitzar les presents condicions de contractació així com la resta d’informació legal en qualsevol moment. Vostè podrà consultar i imprimir la versió actualitzada de tots els texts disponibles a la part baixa de la pàgina web (footer).

L'adquisició de qualsevol dels cursos de formació oferts per l’ASSOCIACIÓ CULTURAL AULA DE TEATRE DE LLEIDA, suposa l'acceptació en qualitat d'alumne, de les presents Condicions Generals de Contractació.

L’ASSOCIACIÓ CULTURAL AULA DE TEATRE DE LLEIDA informa que els tràmits per a efectuar la matrícula als cursos són aquells que es descriuen en les presents condicions generals, així com aquells altres específics que s'indiquin en pantalla durant la navegació, de manera que l’alumne declara conèixer i acceptar aquests tràmits com a necessaris per a accedir als Cursos.

Obligacions de l’alumne

Com a alumne està obligat a comunicar a l’ASSOCIACIÓ CULTURAL AULA DE TEATRE DE LLEIDA totes les dades necessàries per a l'accés i ús dels serveis d'aquest lloc web. Aquests han de ser veraces i actuals i te que ser conscient que podem fer ús d'ells per posar-nos en contacte si fos necessari. 

És imprescindible que ens faciliti tota la informació que classifiquem com a obligatòria, ja que, si no ho fa, no podrem tramitar la seva petició.

L’alumne haurà de fer un ús adequat dels serveis inclosos en el lloc web, sempre d'acord amb l'ordenament jurídic i no durà a terme cap activitat que dificulti o interfereixi en el seu funcionament.

Mesures de seguretat

Establirem tots els mecanismes raonables al nostre abast per garantir que les seves dades personals es mantinguin de forma segura en tot moment. No obstant això, accepteu que no es pot garantir que cap transmissió de dades a internet sigui segura contra l'accés per part de destinataris no autoritzats i no podeu responsabilitzar-nos de cap violació de la seguretat llevat que es degui a la nostra negligència.

També ha d'adoptar les mesures de seguretat necessàries, tant personals com materials, per mantenir la confidencialitat del seu nom d'usuari i contrasenya i notificar-nos immediatament la pèrdua, pèrdua, robatori, robatori o accés il·legítim del seu nom d'usuari i contrasenya, així com els seus coneixements per part de tercers.

CONDICIONS APLICABLES A LES MATRICULACIONS

Tots els cursos que s'ofereixen en aquesta web són oferts directament per:

ASSOCIACIÓ CULTURAL AULA DE TEATRE DE LLEIDA
C.I.F.: G25261389
Domicili: C/ ROCA LABRADOR, S/N - 25003 - LLEIDA
Dades registrals: Registre Nacional o Autonòmic d’associacions.
Telefono: 973268318
Correu electrònic: info@aulateatre.com

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

ASSOCIACIÓ CULTURAL AULA DE TEATRE DE LLEIDA, d’acord amb l’article 37 del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, ha designat un Delegat/da de Protecció de Dades (DPD). El correu electrònic de contacte és: dpd@aulateatre.com.

Procediment de matriculació

 1. Descarrega't tots els documents necessaris per matricular-te, que trobaràs a cada curs.
 2. Prepara la teva documentació en format pdf o jpg.
 3. El procés de matriculació i pagament s'ha de fer per cada alumne o tutors legals, omplint les dades corresponents i adjuntant la documentació al formulari.
 4. En el cas que no trobeu plaça i/o estigueu interessats en un altre horari diferent al que us heu matriculat podeu apuntar-vos en la llista d’espera.
 5. Cal llegir i acceptar les normes de funcionament dels Cursos de Teatre.
 6. Seleccioneu l'any de naixement i horari que us corresponguin.
 7. Visualitza la cistella i, si està tot correcte, prem 'anar a caixa'.
 8. Per finalitzar la matriculació omple les dades del formulari.
 9. Puja la documentació sol·licitada.
 10. El pagament es realitzarà amb targeta en el moment de matriculació.
 11. Un cop acabat aquest procés rebràs un correu de confirmació amb les dades de matriculació.

Cobertura de l’oferta

El territori en el qual accepta comandes és a nivell nacional.

Disponibilitat

No tots els curos que ofereix l’ASSOCIACIÓ CULTURAL AULA DE TEATRE DE LLEIDA en aquest lloc web estan disponibles per la seva matriculació.

En el cas que no trobeu plaça i/o estigueu interessats en un altre horari diferent al que us heu matriculat podeu apuntar-vos en la llista d’espera.

Les matriculacions es processaran un cop s'hagi rebut correctament el pagament. Si teniu algun dubte, es recomana contactar amb l’ASSOCIACIÓ CULTURAL AULA DE TEATRE DE LLEIDA.

Contracte amb l’ASSOCIACIÓ CULTURAL AULA DE TEATRE DE LLEIDA i acceptació de matrícula

La matrícula no serà acceptada per nosaltres fins que l'import hagi estat cobrat al nostre compte. En confirmar la matrícula, rebràs un correu electrònic com a confirmació d'acceptació. Només en aquest moment es formalitzarà el contracte entre tu i nosaltres, i només per als cursos relacionats en aquesta confirmació d'enviament.

Confirmació i anul·lació

Abans de la realització del pagament de la matrícula per part seva en el lloc web, pot revisar tots els detalls associats a la mateixa (imports desglossats en tots els epígrafs necessaris – impostos, selecció de cursos, etc.), podent corregir el que consideri necessari. 

Després de la confirmació no serà possible modificar o cancel·lar la comanda a través del lloc web. Hauràs de posar-te en contacte amb l’ASSOCIACIÓ CULTURAL AULA DE TEATRE DE LLEIDA.

Moneda, impost i preu

D'acord amb la legislació vigent, tots els cursos disponibles en la nostra pàgina web estaran exempts d’IVA.

Tots els cursos es mostren en euros.

Formes de pagament i seguretat

Qualsevol matrícula haurà de ser abonada immediatament després de la confirmació. Només es processaran matrícules en les quals s’hagi completat i verificat el pagament.

El pagament s'ha de fer mitjançant targeta de crèdit i dèbit. 

L'import de la comanda es carregarà a la targeta, per la qual cosa haurà d'indicar el número, la data de caducitat així com el codi de seguretat CW2 (a la part posterior de la targeta).

Aquestes dades no seran emmagatzemades ni manipulades per nosaltres, sinó que seran registrades directament a la passarel·la de pagament de l'entitat financera corresponent. El càrrec es realitzarà en temps real a través d'aquesta passarel·la de pagament. En cas que el càrrec no es pugui dur a terme finalment (per qualsevol motiu), la comanda serà cancel·lada automàticament.

Entregues: tipus, terminis i problemes

L’ASSOCIACIÓ CULTURAL AULA DE TEATRE DE LLEIDA no enviarà cap justificant de matriculació fins que no hagi comprovat que el pagament s'ha realitzat.

La matriculació no comporta el lliurament físic de cap producte i/o material.

Despeses d’enviament

Per a la compra de cursos en línia no hi haurà despeses d'enviament ni manipulació.

Dret de desistiment

En els casos de matriculació en línia (pagament a través del lloc web), es podrà  cancel·lar i desistir la teva compra en un termini màxim de 14 dies naturals, sense necessitat de justificació i sense cap mena de penalització, sempre que no hagi començat el curs.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia de la celebració del contracte. Per a complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació relativa a l'exercici d'aquest dret sigui enviada abans que venci el termini.

Per a exercir el dret de desistiment, s'haurà de notificar la decisió de desistir del contracte mitjançant una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o correu electrònic). L’ASSOCIACIÓ CULTURAL AULA DE TEATRE DE LLEIDA es posa a la disposició dels alumnes un model de formulari de desistiment, encara que el seu ús no és obligatori. La petició ha de dirigir-se a: info@aulateatre.com

“Formulari de desistiment A l'atenció de: ASSOCIACIÓ CULTURAL AULA DE TEATRE DE LLEIDA - NIF: G25261389 Dir. postal C/ ROCA LABRADOR, S/N - 25003 – LLEIDA. Telèfon: 973268318.

Indicant:

Comunico que mitjançant la present exercito de manera inequívoca el dret de desistiment que contempla l'article 102 i següents Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, del meu contracte de compra-venda del

El curs:

Que s'inicia el dia:   al  
Nom i cognoms del comprador:
DNI
E-mail
Direcció
Comentaris:
Data.

En cas de desistiment, l’ASSOCIACIÓ CULTURAL AULA DE TEATRE DE LLEIDA retornarà a l'alumne el pagament rebut, sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual hagi estat informat de la decisió de desistiment de l'alumne. El reemborsament s'efectuarà utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per a la transacció inicial, tret que s'hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, l'alumne/a no incorrerà en cap despesa a conseqüència del reemborsament.

 Política d'anul·lacions i retards

L’ASSOCIACIÓ CULTURAL AULA DE TEATRE DE LLEIDA es reserva el dret a cancel·lar els cursos oferts en el seu lloc web o canviar les dates en les quals s'impartiran o el professorat que l'impartirà per algun dels següents motius:

 • Impossibilitat d'impartir el curs per part del professorat (lesió, malaltia, etc.)
 • Falta de quòrum: en cas que el nombre d'alumnes matriculats sigui inferior al necessari per a realitzar el curs.

El canvi de dates o professorat o, si escau, la cancel·lació del curs, es comunicarà al/l'alumne/a com més aviat possible des del moment en què es tingui coneixement de les circumstàncies que generen el canvi o cancel·lació.

En cas de cancel·lació el/la alumne/a podrà optar per la devolució dels imports lliurats en concepte de matrícula o per la utilització d'aquest saldo al seu favor per a matricular-se a un altre curs de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL AULA DE TEATRE DE LLEIDA.

Garanties

L'Usuari, en tant que consumidor i usuari, gaudeix de garanties sobre els productes i serveis que pugui adquirir a través d'aquest Lloc Web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte. En el cas de contracte de compravenda de béns o de subministrament de continguts o serveis digitals subministrats en un acte únic o en una sèrie d' actes individuals, ASSOCIACIÓ CULTURAL AULA DE TEATRE DE LLEIDA serà responsable de les faltes de conformitat que existeixin en el moment del lliurament o del subministrament i es manifestin en un termini de tres anys des del lliurament en el cas de béns o de dos anys en el cas de continguts o serveis digitals, sens perjudici del que disposa l' article 115 ter, apartat 2, lletres a) i b).

En aquest sentit, s'entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que: s'ajustin a la descripció realitzada per ASSOCIACIÓ CULTURAL AULA DE TEATRE DE LLEIDA i posseeixin les qualitats presentades en aquesta; siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus; i presentin la qualitat i prestacions habituals d'un producte del mateix tipus i que siguin amb fonament esperables d'aquest. Quan això no sigui així respecte dels productes lliurats a l'Usuari, aquest haurà de procedir tal com s'indica en l'apartat Devolució de productes defectuosos o error en l'enviament. No obstant això, alguns dels productes que es comercialitzen en el Lloc web, podrien presentar característiques no homogènies sempre que aquestes derivin de la mena de material amb el qual s'han fabricat, i que per tant formaran part de l'aparença individual del producte, i no seran un defecte.

D'altra banda, podria arribar a donar-se el cas que l'Usuari adquireix en el Lloc web un producte d'una marca o de fabricació per un tercer. En aquest cas, quan a l'Usuari li resulti impossible o li suposi una càrrega excessiva dirigir-se a l'empresari per la falta de conformitat, l'Usuari també té la possibilitat de posar-se en contacte amb la marca o fabricant responsable del producte per a esbrinar com exercir el seu dret de garantia legal directament enfront dels mateixos durant els tres anys següents al lliurament d'aquests productes. Per a això, l'Usuari ha d'haver conservat tota la informació en relació amb la garantia dels productes.

 1. NUL·LITAT PARCIAL

Si qualsevol part d'aquestes condicions de serveis fos contrària a dret i, per tant, invàlida, això no afectarà les altres disposicions conformes a dret. Les parts es comprometen a renegociar aquells punts de les condicions de servei que resulten nuls i a incorporar-los a la resta de les condicions de servei.

 1. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE VENDA

L’Empresa es reserva el dret a modificar les condicions generals de venda sense previ avís, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presentin a través del mateix com la forma en què aquests siguin presentats.

Les condicions generals de compra han de ser acceptades per l'usuari cada vegada que faci efectiva una compra a través del web.

Els clients que no estiguin conformes amb les modificacions de les condicions generals, hauran de notificar i, a partir de la data en la qual la nova versió entrés en vigor, s'han de deixar d'utilitzar els serveis web.

En el cas que alguns dels termes de les condicions generals de venda siguin declarats integrals o no oposables per una decisió judicial, la resta de disposicions mantindran la seva vigència.

 1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquest lloc està situat i és operador a Espanya. Totes les qüestions relatives a aquest lloc es regeixen per les lleis espanyoles i es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents d'Espanya, sense que siguin aplicables els principis sobre conflictes de lleis.

En aquells casos en què el client no tingui la condició de consumidor o usuari, o que tingui domicili fora d'Espanya, se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de Lleida, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre.

Si l'usuari decideix utilitzar o consultar aquest lloc fora d'Espanya, haurà de tenir present que ho fa per pròpia iniciativa, i que és responsable del compliment de les lleis pertinents.

El present contracte entrarà en vigor i tindrà plens efectes des del moment en què es produeixi l'acceptació del client o usuari.

El present contracte, i, per tant, les condicions generals que incorpora, justament amb els annexos (d'existir), a més de ser llegits en aquest lloc web, poden emmagatzemar-se, arxivar-se i reproduir-se per mitjans electrònics o informàtics habituals.

 1. QUEIXES I RECLAMACIONS

L'Usuari pot fer arribar a l’Empresa les seves queixes, reclamacions o un altre comentari que desitgi realitzar a través de les dades de contacte que es faciliten al principi d'aquestes Condicions (Informació General). A més l’Empresa disposa de fulles oficials de reclamació a la disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar a l’Empresa en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principi d'aquestes Condicions (Informació General). Així mateix, si de la celebració d'aquest contracte de compra entre l’Empresa i l'Usuari emanés una controvèrsia, l'Usuari com a consumidor, pot sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies, d'acord amb el Reglament UE Núm. 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum. Pot accedir a aquest mètode a través del lloc web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.