CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècniques d’Actuació Teatral cerca aplicar les tècniques d’interpretació, de moviment i vocals per actuar en viu o en mitjans audiovisuals, per realitzar tasques de dinamització basades en l’actuació i per preparar en tècniques d’expressió i comunicació, amb criteris artístics, de qualitat i seguretat.

Aquest és un títol oficial atorgat per la Generalitat de Catalunya. L’Aula ha format part activa en la creació d’aquests nous estudis i els oferta des de la seva posada en marxa. Una titulació llargament demandada per l’ACET (Associació Catalana d’Escoles de Teatre) i única al territori nacional.

Llista de les qualificacions DEFINITIVES  de les proves específiques d’accés al cicle formatiu de grau superior en tècniques d’actuació teatral 2020

Vídeo CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral 2019

Díptic CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral.pdf

RESOLUCIÓ EDU/652/2020
Els objecius del Cicle Formatiu de Grau superior són:

 • Assolir la preparació física i interpretativa idònia per a l’actuació teatral.
 • Aplicar i integrar les tècniques d’interpretació, moviment i veu a l’actuació.
 • Assolir la interpretació d’un personatge dins de la dramatúrgia.
 • Dotar de solvència creativa i professional als actors i actrius.

CFGS

CALENDARI:
De setembre a juny.

HORARI:
De dilluns a divendres de 09.00 h a 15.00 h


PROCÈS D’INSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ


REQUISITS
D'ACCÉS

Tenir el Títol de Batxillerat (independentment de la modalitat cursada)
En el cas de no tenir el títol de batxillerat, caldrà haver superat la Prova d’accés al grau superior d’arts plàstiques i disseny. Pel nostre CFGS, tant sols cal superar la part COMUNA.
En qualsevol dels casos, caldrà també superar una Prova d’Accés específica del nostre centre que tindrà lloc durant el mes de juny.

INSCRIPCIÓ A LA PROVA D'ACCÉS ESPECÍFICA

El primer pas consisteix en la inscripció a la prova d’accés, que es formalitza presentant sol·licitud a la secretaria del centre. Juntament amb la sol·licitud caldrà presentar fotocòpia del DNI i 35 € en concepte de drets d’inscripció a les proves d’accés. Descarrega la sol·licitud.

REALITZACIÓ DE LA PROVA D'ACCÉS

Un cop publicada la llista definitiva d’admesos i exclosos a la prova, es procedeix a la realització d’aquesta. La prova constarà de dos exercicis: un col·lectiu i un individual. Pocs dies després es comunicarà el resultat de la prova, així com les dates per poder fer la matrícula.

MATRICULACIÓ AL CFGS

Un cop superades les proves d’accés es podrà procedir a la matriculació al CFGS que es realitzarà de forma telemàtica www.aulateatre.com
Per tal d’accedir al CFGS cal:

 1. Tenir el Títol de Batxillerat (independentment de la modalitat cursada)
  En el cas de no tenir el títol de batxillerat, caldrà haver superat la Prova d’accés al grau superior d’arts plàstiques i disseny. Pel nostre CFGS, tant sols cal superar la part COMUNA. Consulta’ns per més informació.
 2. En qualsevol dels casos, caldrà també superar una Prova d’Accés específica del nostre centre que tindrà lloc durant el mes de juny.


CALENDARI D’INSCRIPCIÓ

Presentació de sol·licituds d’inscripció a les proves d’accés de juny de 2020:
Pendent de confirmació

Publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves:
Pendent de confirmació

Període de Reclamacions, si escau:
Pendent de confirmació

Publicació de la llista definitiva d’admissió a les proves:
Pendent de confirmació

Les proves es realitzaran:
Pendent de confirmació

Publicació de les qualificacions provisionals:
Pendent de confirmació

Període de Reclamacions, si escau:
Pendent de confirmació

Publicació de les qualificacions definitives:
Pendent de confirmació

Període de matriculació:
Pendent de confirmació
Per tal d’accedir al CFGS cal:

  1. Tenir el Títol de Batxillerat (independentment de la modalitat cursada)
   En el cas de no tenir el títol de batxillerat, caldrà haver superat la Prova d’accés al grau superior d’arts plàstiques i disseny. Pel nostre CFGS, tant sols cal superar la part COMUNA. Consulta’ns per més informació.
  2. En qualsevol dels casos, caldrà també superar una Prova d’Accés específica del nostre centre que tindrà lloc durant el mes de juliol.
   Enguany, no serà necessari presentar la titulació de batxillerat o accès a cicles superiors per poder inscriure’s i fer la prova d’accès. En cas de superar-la però, serà imprescindible presentar aquests documents per poder fer efectiva la matrícula al CFGS en tècniques d’actuació teatral.


CALENDARI D’INSCRIPCIÓ

Presentació de sol·licituds d’inscripció a les proves d’accés de juliol de 2020:
Del 13 de maig al 2 de juny de 2020, telemàticament.

Publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves:
3 de juny de 2020

Període de Reclamacions, si escau:
4, 5 i 8 de juny de 2020

Publicació de la llista definitiva d’admissió a les proves:
9 de juny de 2020

Les proves es realitzaran:
13, 14 i 15 de juliol de 2020, amb horaris personalitzats a concretar.

Publicació de les qualificacions provisionals:
16 de juliol de 2020

Període de Reclamacions, si escau:
17, 20, 21 i 22 de juliol de 2020 

Publicació de les qualificacions definitives:
23 de juliol de 2020.

Període de matriculació:
del 23 al 30 de juliol de 2020, telemàticament AQUÍPROFESSORAT