CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècniques d’Actuació Teatral cerca aplicar les tècniques d’interpretació, de moviment i vocals per actuar en viu o en mitjans audiovisuals, per realitzar tasques de dinamització basades en l’actuació i per preparar en tècniques d’expressió i comunicació, amb criteris artístics, de qualitat i seguretat.

Aquest és un títol oficial atorgat per la Generalitat de Catalunya. L’Aula ha format part activa en la creació d’aquests nous estudis i els oferta des de la seva posada en marxa. Una titulació llargament demandada per l’ACET (Associació Catalana d’Escoles de Teatre) i única al territori nacional.

Llista de les qualificacions DEFINITIVES de les proves específiques d’accés al cicle formatiu de grau superior de tècniques d’actuació teatral 2019 

Vídeo CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral 2019

Díptic CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral.pdf

Resolució EDU/517/2019
Els objecius del Cicle Formatiu de Grau superior són:

  • Assolir la preparació física i interpretativa idònia per a l’actuació teatral.
  • Aplicar i integrar les tècniques d’interpretació, moviment i veu a l’actuació.
  • Assolir la interpretació d’un personatge dins de la dramatúrgia.
  • Dotar de solvència creativa i professional als actors i actrius.

CFGS

CALENDARI:
De setembre a juny.

HORARI:
De dilluns a divendres de 09.00 h a 15.00 h


PROCÈS D’INSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ


REQUISITS
D'ACCÉS

Per tal d’accedir al CFGS cal tenir aprovat el batxillerat; o bé, haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys; o bé, haver superat la prova d’accés a grau superior. Les persones que no tenen el títol de batxillerat han de fer les dues parts de la prova d’accés a grau superior

INSCRIPCIÓ A LA PROVA D'ACCÉS ESPECÍFICA

El primer pas consisteix en la inscripció a la prova d’accés, que es formalitza presentant sol·licitud a la secretaria del centre. Juntament amb la sol·licitud caldrà presentar fotocòpia del DNI i 35 € en concepte de drets d’inscripció a les proves d’accés. Descarrega la sol·licitud.

REALITZACIÓ DE LA PROVA D'ACCÉS

Un cop publicada la llista definitiva d’admesos i exclosos a la prova, es procedeix a la realització d’aquesta. La prova constarà de dos exercicis: un col·lectiu i un individual. Pocs dies després es comunicarà el resultat de la prova, així com les dates per poder fer la matrícula.

MATRICULACIÓ AL CFGS

Un cop superades les proves d’accés es podrà procedir a la matriculació al CFGS que es realitzarà de forma presencial a la secretaria del centre.Per accedir a 1r curs cal tenir aprovat el batxillerat ( no hi ha condicionant per modalitat cursada), o bé, haver superar la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o la prova d’accés a grau superior.

Les persones que no tenen el títol de batxillerat han de fer les dues parts de la prova d’accés a grau superior: la part comuna (més informació) i la part específica.

Durant el període de preinscripció es realitzaran les proves d’accés específiques del cicle que caldrà superar per accedir als estudis.CALENDARI D’INSCRIPCIÓ

Presentació de sol·licituds d’inscripció a les proves d’accés del 13 de setembre de 2019:
Del 2 al 6 de setembre de 2019, a l’Aula Municipal de Teatre de Lleida, en horari de 9 h a 14 h

Publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves:
6 de setembre de 2019, a les 14 h

Període de Reclamacions, si escau:
del 7 al 10 de setembre de 2019

Publicació de la llista definitiva d’admissió a les proves:
12 de setembre de 2019

Les proves es realitzaran:
13 de setembre de 2019, de 9.30 h a 14.00 h

Publicació de les qualificacions provisionals:
18 de setembre de 2019

Període de Reclamacions, si escau:
del 18 al 23 de setembre de 2019

Publicació de les qualificacions definitives:
23 de setembre de 2019

Període de matriculació:
Del 23 al 27 de setembre de 2019PROFESSORAT