L'AULA

Des del 1981 l’Aula Municipal de Teatre de Lleida és el centre d’ensenyament teatral de la ciutat on es combina la formació tant des d’una vessant lúdica com professional.

Ofereix ensenyaments teatrals des dels 3 anys fins a l’edat adulta i aposta per l’excel·lència, la passió, el talent i la imaginació creant un espai adequat per a l’experimentació, la creació i el desenvolupament integral de la persona.

Pel que fa a la nostra filosofia, pensem que l' Aula és un espai creatiu on l'alumnat desenvolupa el seu potencial artístic partint de la descoberta d'un mateix, de la relació amb els altres i del treball en equip. L'educació que impartim mai és unidireccional, sinó que hi ha feedback constant i aprenentatge continu alumnat-professorat-públic.

Fa 37 anys que l' Aula està desenvolupant un model metodològic propi, molt local, fet des de i per la ciutat i creiem fermament que és d'una qualitat exportable. A dia d’avui, és una escola de formació en arts escèniques consolidada a nivell local, català i espanyol.