MATRICULACIÓ TALLERS D'INTERPRETACIÓ PER A JOVES

El període de matriculació del 3 al 12 de juny serà només pels alumnes de l’Aula, que aquest any ja han cursat teatre. A partir del 13 de juny quedarà oberta als nous alumnes fins a exhaurir places.

La matrícula es farà de forma telemàtica en aquesta pàgina web.

La llista d'espera és un formulari per a sol·licitar un canvi de grup, un canvi de dia o plaça en el cas que en el grup desitjat hagin quedat exhaurides. Enviar aquest formulari, no garanteix el canvi ni la plaça. En el cas que es puguin realitzar, les sol·licituds s'atendran per ordre d'entrada.
llista d'espera

Tots els grups de Teatre per a Joves previstos per aquest curs 2024/25 seran de caràcter anual.

MATRICULACIÓ OBERTA DIJOUS 25/6 A PARTIR DE LES 9:00H

ABANS DE MATRICULAR-TE

Prepara la teva documentació en format pdf o jpg:
• DNI tutor/a legal

El procés de matriculació i pagament s'ha de fer per cada alumne, omplint les dades corresponents i adjuntant la documentació al formulari

Cal llegir i acceptar les normes de funcionament dels Cursos de Teatre per a joves, que podeu consultar en aquest enllaç

Podeu consultar en aquest enllaç la normativa de retorns econòmics.

Consulteu les condicions generals de contractació en aquest enllaç

Instruccions per la matriculació

Seleccioneu l'any de naixement i horari que us corresponguin.

Visualitza la cistella i, si està tot ok, prem 'anar a caixa'

Per finalitzar la matriculació omple les dades del formulari

No oblidis pujar la documentació sol·licitada

A la Matriculació, el pagament sencer dels cursos es realitzarà amb targeta.
Si opteu pel pagament fraccionat, el pagament inicial es realitzarà amb targeta i la resta de pagaments amb domiciliació bancària.
En aquest cas és necessari que descarregueu i ens torneu signada l'autorització que trobareu en aquest enllaç

Un cop acabat aquest procés rebràs un correu de confirmació amb les dades de matriculació

BONIFICACIONS

 • Les persones membres de famílies nombroses i de famílies monoparentals tenen una bonificació del 50%, que augmentarà al 75% si són de categoria especial.
 • Gaudiran d'una bonificació del 95% els fills/filles de dones que es troben en situació de violència de gènere.
 • Per poder sol·licitar bonificacions és necessari que l’alumne estigui empadronat a Lleida en el mateix domicili del pare o mare o tutor/a legal.
 • L’alumnat i/o famílies haurà d’estar al corrent de pagament de tarifes i no tenir cap deute amb l’Ajuntament.
 • La data límit per presentar sol·licituds és el 31 d'octubre de 2024. Totes les presentades amb posterioritat no seran acceptades.

Per poder accedir a les bonificacions caldrà primer realitzar el pagament íntegre de la matrícula i un cop certificada la bonificació es procedirà a fer el retorn econòmic de la part corresponent. Podeu enviar el document d’acceptació de la sol·licitud de bonificació a info@aulateatre.com A continuació trobareu l'enllaç a la web de La Paeria on podreu realitzar la sol·licitud de les bonificacions. 
https://tramits.paeria.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=76&IdTramit=2533

Preu

El preu total dels cursos de teatre per a joves inclou

 • La taxa municipal que és  322.70 € per als grups de dos dies a la setmana i 403.10 € per al grup COMPARTEIX PLUS de tres dies per setmana. 358 € pel curs de Teatre Musical per a joves + 26,50 €* en concepte de material pel curs

 • 26,50 €  en concepte de material pel curs que inclouen:

  . Ús de vestuari i escenografia per a la representació
  . Despeses tècniques de la representació final
  . Reportatge fotogràfic de la representació final
  . Material divers pel desenvolupament de les classes de teatre
  . Material tècnic pel desenvolupament de les classes de teatre

cursos TEATRE PER A joves