CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècniques d’Actuació Teatral cerca aplicar les tècniques d’interpretació, de moviment i vocals per actuar en viu o en mitjans audiovisuals, per realitzar tasques de dinamització basades en l’actuació i per preparar en tècniques d’expressió i comunicació, amb criteris artístics, de qualitat i seguretat.

Aquest és un títol oficial atorgat per la Generalitat de Catalunya. L’Aula ha format part activa en la creació d’aquests nous estudis i els oferta des de la seva posada en marxa. Una titulació llargament demandada per l’ACET (Associació Catalana d’Escoles de Teatre) i única al territori nacional.

Vídeo CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral

Díptic CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral.pdf
Els objecius del Cicle Formatiu de Grau superior són:

  • Assolir la preparació física i interpretativa idònia per a l’actuació teatral.
  • Aplicar i integrar les tècniques d’interpretació, moviment i veu a l’actuació.
  • Assolir la interpretació d’un personatge dins de la dramatúrgia.
  • Dotar de solvència creativa i professional als actors i actrius.

CFGS

CALENDARI:
De setembre a juny.

HORARI:
De dilluns a divendres de 09.00 h a 15.00 h


PROCÈS D’INSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ


REQUISITS
D'ACCÉS

Per tal d’accedir al CFGS cal tenir aprovat el batxillerat; o bé, haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys; o bé, haver superat la prova d’accés a grau superior.

INSCRIPCIÓ A LA PROVA D'ACCÉS

El primer pas consisteix en la inscripció a la prova d’accés, que es formalitza presentant sol·licitud a la secretaria del centre. Juntament amb la sol·licitud caldrà presentar fotocòpia del DNI i 35 € en concepte de drets d’inscripció a les proves d’accés. Descarrega la sol·licitud.

REALITZACIÓ DE LA PROVA D'ACCÉS

Un cop publicada la llista definitiva d’admesos i exclosos a la prova, es procedeix a la realització d’aquesta. La prova constarà de dos exercicis: un col·lectiu i un individual. Pocs dies després es comunicarà el resultat de la prova, així com les dates per poder fer la matrícula. Llista de les qualificacions DEFINITIVES de les proves específiques d’accés al cicle formatiu de grau superior de tècniques d’actuació teatral 2018

MATRICULACIÓ AL CFGS

Un cop superades les proves d’accés es podrà procedir a la matriculació al CFGS que es realitzarà de forma presencial a la secretaria del centre.Per accedir a 1r curs cal tenir aprovat el batxillerat ( no hi ha condicionant per modalitat cursada), o bé, haver superar la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o la prova d’accés a grau superior.

Durant el període de preinscripció es realitzaran les proves d’accés específiques del cicle que caldrà superar per accedir als estudis.

Llista de les qualificacions DEFINITIVES de les proves específiques d’accés al cicle formatiu de grau superior de tècniques d’actuació teatral 2018CALENDARI D’INSCRIPCIÓ

Presentació de sol·licituds d’inscripció:
Del 16 d’abril al 5 de juny de 2018, a l’Aula Municipal de Teatre de Lleida, en horari de 9 h a 14 h

Publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves:
5 de juny, a les 14 h

Període de Reclamacions, si escau:
6, 7 i 8 de juny

Publicació de la llista definitiva d’admissió a les proves:
11 de juny

Les proves es realitzaran:
26 i 27 de juny de 2018, de 9.30 h a 14.00 h

Publicació de les qualificacions provisionals:
3 de juliol 

Període de Reclamacions, si escau:
4, 5 i 6 de juliol

Publicació de les qualificacions definitives:
9 de juliol 

Període de matriculació:
Del 9 al 21 de juliol de 2018PROFESSORAT