CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècniques d’Actuació Teatral cerca aplicar les tècniques d’interpretació, de moviment i vocals per actuar en viu o en mitjans audiovisuals, per realitzar tasques de dinamització basades en l’actuació i per preparar en tècniques d’expressió i comunicació, amb criteris artístics, de qualitat i seguretat.

Aquest és un títol oficial atorgat per la Generalitat de Catalunya. L’Aula ha format part activa en la creació d’aquests nous estudis i els oferta des de la seva posada en marxa. Una titulació llargament demandada per l’ACET (Associació Catalana d’Escoles de Teatre) i única al territori nacional.

Vídeo CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral

Díptic CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral.pdf
Els objecius del Cicle Formatiu de Grau superior són:

  • Assolir la preparació física i interpretativa idònia per a l’actuació teatral.
  • Aplicar i integrar les tècniques d’interpretació, moviment i veu a l’actuació.
  • Assolir la interpretació d’un personatge dins de la dramatúrgia.
  • Dotar de solvència creativa i professional als actors i actrius.

CFGS

CALENDARI:
De setembre a juny.

HORARI:
De dilluns a divendres de 09.00 h a 15.00 h


PROCÈS D’INSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ


REQUISITS
D'ACCÉS

Per tal d’accedir al CFGS cal tenir aprovat el batxillerat; o bé, haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys; o bé, haver superat la prova d’accés a grau superior.

INSCRIPCIÓ A LA PROVA D'ACCÉS

El primer pas consisteix en la inscripció a la prova d’accés, que es formalitza presentant sol·licitud a la secretaria del centre. Juntament amb la sol·licitud caldrà presentar fotocòpia del DNI i 35 € en concepte de drets d’inscripció a les proves d’accés. Descarrega la sol·licitud.

REALITZACIÓ DE LA PROVA D'ACCÉS

Un cop publicada la llista definitiva d’admesos i exclosos a la prova, es procedeix a la realització d’aquesta. La prova constarà de dos exercicis: un col·lectiu i un individual. Pocs dies després es comunicarà el resultat de la prova, així com les dates per poder fer la matrícula. Llista definitiva d’admesos i exclosos a les proves - juny 2018

MATRICULACIÓ AL CFGS

Un cop superades les proves d’accés es podrà procedir a la matriculació al CFGS que es realitzarà de forma presencial a la secretaria del centre.Per accedir a 1r curs cal tenir aprovat el batxillerat ( no hi ha condicionant per modalitat cursada), o bé, haver superar la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o la prova d’accés a grau superior.

Durant el període de preinscripció es realitzaran les proves d’accés específiques del cicle que caldrà superar per accedir als estudis.

Llista definitiva d’admesos i exclosos a les proves específiques d’accés al cicle formatiu de grau superior en tècniques d’actuació teatral – juny 2018CALENDARI D’INSCRIPCIÓ

Presentació de sol·licituds d’inscripció:
Del 16 d’abril al 5 de juny de 2018, a l’Aula Municipal de Teatre de Lleida, en horari de 9 h a 14 h

Publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves:
5 de juny, a les 14 h

Període de Reclamacions, si escau:
6, 7 i 8 de juny

Publicació de la llista definitiva d’admissió a les proves:
11 de juny

Les proves es realitzaran:
26 i 27 de juny de 2018, de 9.30 h a 14.00 h

Publicació de les qualificacions provisionals:
3 de juliol 

Període de Reclamacions, si escau:
4, 5 i 6 de juliol

Publicació de les qualificacions definitives:
9 de juliol 

Període de matriculació:
Del 9 al 21 de juliol de 2018PROFESSORAT