Declamació de textos

Aula de TeatreADULTS, JOVES, NOTÍCIES

Per a poder treballar la lectura expressiva en el seu màxim abast (poesia, monòlegs, escenes teatrals, etc…) El joc amb la veu per a treballar la  forma i el contingut dels textos literaris, de manera que ens pugui preparar per usar tots aquells recursos i que la nostra elocució no sigui plana. (Prosòdia com a element expressiu. Fraseig i entonació – cadència. Ús de pauses i silencis. L’èmfasi. El treball emocional. Buscar la fisiologia del text més que no pas la psicologia. Posada en escena. Interpretació.) El taller acabarà amb una presentació dramatitzada de les lectures escollides i treballades.

Professor: Jaume Belló
Calendari: Del 4 de febrer de 2019 al 3 de juny de 2019
Horari: Dilluns de 11.30 h a 13.30 h
Preu: 100€

Comparteix