DocumentacióN

Documentos oficiales del Aula Municipal de Teatro de Lleida
y otros documentos de interés para el alumnado y las familias de la escuela.

Projecte Educatiu de Centre de L’Aula Municipal de Teatre de Lleida 2020-21

Programació General Anual de l'Aula Municipal de Teatre de Lleida 2020-21

Pla d’organització definitiu per al curs 2021-2022 del CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral de l’Aula Municipal de Teatre de Lleida

Pla anual de centre curs 2021-22 del CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral de l’Aula Municipal de Teatre de Lleida

Programació General anual de Centre 2021-22 del CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral de l’Aula Municipal de Teatre de Lleida

Información de asistencia médica en el aula

Protocolo Covid-19

Protocol de prevenció i actuació
en cas d'abusos sexuals de l'Aula Municipal de Teatre de Lleida

Protocol d'actuació general
en cas d'abusos sexuals de l'Ajuntament de Lleida

Protocol intern d'actuació general
en cas d'abusos sexuals de l'Ajuntament de Lleida

Informació APP CO-RESOL per lluïtar contra l'assetjament

Normas de funcionamiento de los cursos de teatro para jóvenes

Normas de funcionamiento de los cursos de teatro para niños y niñas