CONTACTAR

SECRETARIA

973268318

  DIRECCIÓ DE L'AULA

  Cicle Formatiu de Grau Superior en tècniques d'actuació teatral

  DIRECCIÓ DEL CFGS

  secretaria acadèmica del cfgs

  Gerència
  i projectes artístics

  COORDINACIÓ DE TEATRE PER A NENS I NENES

   COORDINACIÓ DE TEATRE PER A JOVES

   C/ Roca Labrador s/n · 25003 · Lleida