porta una amiga o amic

Aula de TeatreNOTÍCIES

Benvolgudes Famílies,
aquest any un cop acabades les representacions del Teatris, durant la setmana del 23 al 27 de maig, farem la setmana dels Amics a l’Aula. 
Els infants podran portar un amic/ga d’edat similar a la seva, a les classes del seu grup de Teatre de forma gratuïta.
Cada alumne vindrà el seu dia habitual de classe.
Només caldrà que els amics acompanyants (un per alumne), omplin aquestes dues autoritzacions (en línea) en els enllaços que trobareu a continuació.

Omplir aquí l’autorització d’assistència setmana dels amics Aula
Omplir aquí l’autorització de drets d’imatge

En el cas que no vulgueu/pugueu omplir les autoritzacions en línia, podeu descarregar a continuació, les autoritzacons en format pdf i portar-les a l’Aula el mateix dia de classe.

Descàrrega aquí l’autorització d’assistència setmana dels amics Aula
Descàrrega aquí l’autorització de drets d’imatge

Per qualsevol dubte estem a la vostra disposició,
Claustre de Teatre per a Infants

Comparteix