JORNADES AULA SOCIAL

Aula de TeatreAULA SOCIAL, NOTÍCIES

Jornades Aula Social.

+INFO AQUÍ👇👇👇

Dissabte 20 de maig de 2023 – Càpsules/taller de Teatre Social
de 9h a 13.30 h i de 15h a 19.30 h (a càrrec de Consol González)

Càpsules/taller 1, 2, 3 i 4 :
Teatre de l’oprimit – 2 h
A través de diferents dinàmiques. Crea un espai que allibera les persones de la cultura del monòleg, establint la cultura del diàleg, el debat i la discussió.
Utilitzant el teatre com a eina, per cercar col·lectivament la forma de transformar-les.

Teatre imatge – 2 h
Permetre als participants, prendre consciència del seu propi cos i el seu llenguatge no verbal per poder utilitzar-lo de forma diferent a partir de la creació d’imatges, utilitzant alguns recursos bàsics en la realització de representacions col·lectives.
Teatre fòrum – 2 h
A través de peces breus amb diferents conflictes socials que no tenen solució. Proposades i sorgides del grup; buscar-ne solucions o diferents respostes.
Veure que una mateixa història pot tenir diferents camins segons que la realitza o l’explica.
Teatre periodístic – 2 h
La cobertura o el silenci de determinats temes als mitjans influeix en la visió del món? Com ens afecta la infrarepresentació de la dona en el món de la comunicació?
Analitzar notícies i revisar com n’afecta dins del món del teatre.

Dissabte 3 de juny de 2023 – Càpsules/taller en Perspectiva de gènere
de 9.30 h a 14h (a càrrec d’Ainhoa Reig)

Càpsules/taller 5, 6 i 7 :
Presentacions amb perspectiva de gènere – 1 h
L’Autoconcepte: aprendre a presentar-nos des de jo, i no des de la mirada dels altres. Tot a través del teatre com ha eina d’aprenentatge.
Rols dins del grup en perspectiva de gènere – 1,5 h
A través dels diferents rols que ocupem dins dels nostres grups: feina, família, amics, etc… revisar-los i veure quin lloc ocupem segons l’educació que ens han donat. Per poder identificar, els micromasclismes consentim de manera inconscient, estructural i sistemàtica. Mitjançant role playing com a eina.
Revisió dels rols dins dels contes populars – 1,5 h
Analitzar els rols dels personatges, dins dels contes populars i transformar-los sense fer ús d’un llenguatge sexista o androcèntric.

Comparteix