Pere Farran

Professor de Condicionament físic al CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral