Una trentena d’inscrits a les proves d’accés al CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral

Aula de TeatreCICLE FORMATIU

Les proves es duran a terme els dies 26 i 27 de juny

Des del curs 2015/2016 l’Aula Municipal de Teatre de Lleida imparteix el Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècniques d’Actuació Teatral, una titulació oficial de la Generalitat de Catalunya, llargament demandada per l’Associació Catalana d’Escoles de Teatre.

Per accedir als estudis cal realitzar una prova d’accés específica del centre, a la qual aquest any s’hi han inscrit ja 31 persones; xifra que augmenta any rere any.

Les proves es realitzaran els dies 26 i 27 de juny, en horari de 9.30h a 14.00h, a l’Escola d’Art Aula Municipal de Teatre de Lleida, i constaran de dos exercicis: un col·lectiu i un individual.

En l’exercici col·lectiu els aspirants treballaran un escalfament col·lectiu sota les directrius d’un professor/a del centre, per tal d’expressar les seves capacitats de reacció al treball grupal, la interrelació amb la resta de companys i l’actitud.

En l’exercici individual els aspirants demostraran les seves aptituds físiques, vocals i interpretatives per a l’actuació per mitjà d’una proposta textual que s’hauran preparat prèviament. El segon dia de realització de les proves es valorarà l’aplicació de les indicacions del professorat.

L’alumnat que superi les proves, i segons places disponibles del centre, podrà realitzar la matricula per al curs vinent que començarà el proper 14 setembre de 2018.

Comparteix