PROTOCOL DE PREVENCIÓ I ACTUACIÓ EN CAS D’ABUSOS SEXUALS DE L’AULA MUNICIPAL DE TEATRE DE LLEIDA

Aula de TeatreNOTÍCIES, Uncategorised

PROTOCOL DE PREVENCIÓ I ACTUACIÓ EN CAS D’ABUSOS SEXUALS El 25 de febrer de 2020 l’Aula Municipal de Teatre de Lleida i l’Ajuntament de Lleida presentaven oficialment el seu Protocol de Prevenció i Actuació en Cas d’Abusos Sexuals. Per a la seva creació, l’equip professional de l’Aula ha comptat amb l’assessorament directe i constant de diferents persones i institucions especialistes …