Raul Peinado

Format teatralment a l’Aula Municipal de Teatre de Lleida. Graduat en’Educació Infantil a la Universitat de Lleida.

Eloi Ponce

Eloi Ponce

Professor de Teatre per a nens i nenes