“No naixem públic, ho arribem a ser”; d’aquí parteix l’Escola de l’Espectador de l’Aula que cerca la sensibilització artística vers l’art i la cultura, en tant que constitueix un element clau en la formació tant d’infants i joves com d’adults. A través d’ella volem desenvolupar la imaginació, despertar la sensibilitat i estimular l’esperit crític, alhora que ens endinsem en l’art escènic i en els seus llenguatges, gèneres, signes, regles i estils.

QUÈ ÉS?


L’Escola de l’Espectador de l’Aula vol contribuir a que el públic esdevingui un espectador actiu; amb capacitat d’elecció pròpia i d’anàlisi crític en l’àmbit d’espectacles, al mateix temps que adquireixi un interès per la cultura en general.

Al mateix temps, també vol oferir un entorn d’experiència per tal d’endinsar-se física i intel·lectualment en els entreteixits d’un projecte teatral. Un entorn on sigui possible dialogar amb directors, intèrprets, autors i d’altres creadors per tal de conèixer els processos creatius d’un espectacle; per poder trencar la còmoda passivitat de la butaca.

A QUI VA DIRIGIT?


L’Escola de l’Espectador està pensada pels alumnes de l’Aula i per a totes aquelles persones que tinguin interès en anar més enllà en l’experiència com a espectador.

OBJECTIUS

Familiaritzar els alumnes amb els recursos culturals del seu entorn.

Descobrir el món de la creació artística.

Conèixer i comprendre els codis d’una representació en viu.

Potenciar la capacitat de llegir i analitzar els signes i continguts d’un espectacle

ACTUALITAT